29.04 Jazz & Latin Day

17:00 / 5:00 p.m.

Dębski, Ścierański, Sudnik, Krzyżanowski “Four Duets Project”

Hotel Aries

19:00 / 7:00 p.m.

Piotr Wyleżoł TrioBand

Qyavy

Kino Sokół

Leliwa Jazz Band

Krupówki