facebook instagram youtube

Impreza masowa "Sylwester z Dwójką" - informacje porządkowe

W dniu 31 grudnia 2016 r. w godz. 19.00 – 03.00 na Dolnej Równi Krupowej zorganizowana zostanie impreza masowa „Sylwester z Dwójką”. Jej uczestników prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi transportu, parkingów na terenie miasta oraz bezpieczeństwa:

  • Osoby przyjeżdżające do Zakopanego na „Sylwestra z Dwójką” proszone są o umieszczenie za przednią szybą samochodu białej kartki papieru formatu A4. Ułatwi to Policji i służbom porządkowym kierowanie ich na wyznaczone parkingi.
  • Wyznaczone parkingi udostępniane będą odpłatnie w pierwszej kolejności dla uczestników imprezy, których samochody oznaczone zostaną kartką papieru A4. Są to parkingi przy ulicach: Bronisława Czecha, Piłsudskiego, Witkiewicza, Tetmajera, Al. 3 Maja górne, Zaruskiego, Zborowskiego, Gimnazjalna, Kościuszki, Sienkiewicza górna, Jagiellońska.
  • Dla osób wyjeżdżających z Zakopanego bezpośrednio po imprezie PKP Intercity uruchomiło dwa dodatkowe pociągi: o godz. 3:00 do Krakowa (przyjazd o godz. 6:01) oraz o godz. 3:37 przez Kraków (przyjazd o godz. 06:53) do Warszawy (przyjazd o godz. 10:06).
  • Organizatorzy zachęcają wszystkich przyjeżdżających i wyjeżdżających z Zakopanego do korzystania z alternatywnych dróg dojazdowych i wyjazdowych, np. przez Czarny Dunajec lub Bukowinę Tatrzańską.
  • Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Wejście na teren imprezy będzie możliwe od godz. 18.30 przez bramy zaznaczone na planie graficznym.
  • Organizatorzy informują uczestników, że ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na teren imprezy alkoholu, materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów. Zwracają się także z prośbą, by w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków sztucznych ogni nie wnosić i nie odpalać także na całej Równi Krupowej w pobliżu terenu imprezy masowej.
  • Organizatorzy proszą o zapoznanie się z Regulaminem Imprezy Masowej dostępnym na stronach internetowych Urzędu Miasta Zakopane oraz przed wejściami na teren imprezy.
  • Bieżące komunikaty dot. bezpieczeństwa przekazywać będzie zakopiańska Policja za pośrednictwem strony internetowej www.zakopane.policja.gov.pl oraz portalu społecznościowego Facebook.
NAGRODY
REKLAMA