facebook instagram youtube

Inauguracja Roku Harcerskiego 2017/2018

Blisko 1500 zuchów i harcerzy spotkało się w niedzielę, 24 września, na uroczystym apelu na Placu Niepodległości, wieńczącym trzydniową Inaugurację Roku Harcerskiego w Małopolsce 2017/2018.Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Najświętszej Rodziny, po której harcerze barwnym korowodem przeszli na Plac Niepodległości.  Wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk w przemówieniu podkreślał rolę harcerstwa w dzisiejszej Polsce, gratulował młodzieży kultywowania idei chrześcijańskich i patriotycznych. 

Jednym z elementów obchodów było wręczenie pamiątkowych medali rodzinom Kurierów Tatrzańskich, którego dokonała radna Bożena Solańska z komendantem Marianem Antonikiem.

Obchody Dni Kurierów Tatrzańskich i Inaugurację Roku Harcerskiego w Małopolsce zorganizowali Towarzystwo Inicjatyw Społecznych "Kurierzy Tatrzańscy" i Hufiec Podhalański ZHP im. Kurierów Tatrzańskich.


Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/pg/choragiew.krakowska.zh...

https://www.facebook.com/pg/choragiew.krakowska.zh...

NAGRODY
REKLAMA