facebook instagram youtube

Savoir-vivre wobec klientów z niepełnosprawnościami Zakopane

„Savoir-vivre wobec klientów z niepełnosprawnościami” jest projektem, który w prosty i przystępny sposób przedstawia odpowiednie zachowania w sytuacjach spotkań z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.


Partnerem honorowym projektu jest Fundacja Integracja. Założeniem projektu jest propagowanie odpowiednich zachowań w kontakcie z klientami, którzy są osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub chorobami. Jak głosi hasło przewodnie projektu: „Znajomość i stosowanie tych zasad jest w dobrym tonie – świadczy o kulturze i profesjonalizmie personelu pracującego w obiekcie”.

(APM)
NAGRODY
REKLAMA