facebook instagram youtube

Zakopiańskie Centrum Kultury Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem zaprasza na kolejną edycję Targów Sztuki, które odbędą w dniach od 17 grudnia 2016 r. do 29 stycznia 2017 r.

W Targach Sztuki mogą wziąć udział artyści profesjonalni. Każdy z autorów może przedstawić po 3 prace. Obrazy, fotografie, tkaniny, grafiki, rysunki o formacie nie większym niż 100 x 70 cm; rzeźby, instalacje, obiekty do wys. 150 cm i szer. 40 x 40 cm (z uwagi na to, iż targi odbędą się w małej sali). MGS zastrzega sobie prawo wyboru prac. 

Zgłoszenia na targi przyjmowane są do 1 grudnia 2016 r. na adres: mgs@galeria.zakopane.pl z podtytułem TARGI lub pocztą na adres: Miejska Galeria Sztuki ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane. 

Koszty dostarczenia i odebrania prac pokrywa autor. 

Zakopiańskie Centrum Kultury - MGS nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. 

Prace można będzie dostarczyć pomiędzy 5 – 8 grudnia 2016 r. w godz. 7.30 – 15.30.

Zwrot niesprzedanych prac z Targów Sztuki nastąpi w dniach od 23 do 25 stycznia 2017 r. w godz. 7.30 – 15.30.

Nieodebrane prace we wskazanym terminie przechodzą na własność ZCK-MGS.

ZCK pobiera 30% prowizji od sprzedanego dzieła.

Sprzedaż komisowa odbywa się na podstawie REGULAMINU SPRZEDAŻY KOMISOWEJ W ZAKOPIAŃSKIM CENTRUM KULTURY określającego zasady sprzedaży komisowej w swoich placówkach. Regulamin znajduje się w plikach do pobrania, na stronie internetowej: www.galeria.zakopane.pl oraz w biurze MGS. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Sztuki.

NAGRODY
REKLAMA