facebook instagram youtube

Koncert w wykonaniu aktorów Teatru Witkacego

Aktorzy Joanna Banasik, Andrzej Bienias, Krzysztof Wnuk i Krzysztof Najbor przy akompaniamencie Jerzego Chruścińskiego zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolędy z fragmentami "Betlejem Polskiego" Lucjana Rydla. Zapraszamy 15 stycznia o godz. 16.00 do kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Świata, ul. Bulwary Slowackiego 2.

Pierwsze przedstawienie odbyło się 24 lutego 1985 roku w „Domu Zdrojowym dr. Chramca”. I choć początki nie były łatwe Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza działa w Zakopanem już ponad 30 lat.

Jak pisze Ojciec Chrzestny Teatru Janusz Degler: „ Na szczęście Andrzej Dziuk i jego zespół okazali się odporni nie tylko na rozmaite perswazje, ale także na różnego rodzaju mody i techniczno-inscenizacyjne nowinki. Pozostali wierni sobie. Oczywiście zmieniał się profil repertuarowy, odchodzili aktorzy, pojawiali się inni, były wzloty i upadki I tak podążając własną drogą teatr wkroczył w wiek dojrzały. Na mapie teatralnej kraju ma swoje odrębne miejsce jako teatr „osobny”, w którym – wbrew panującym tendencjom – szanuje się tekst i najważniejszy jest aktor. Terminem „osobny” Marta Fik określiła teatry autorskie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku działające na obrzeżach teatru oficjalnego. Teatr Witkacego wiele z nimi łączy. Przede wszystkim to, że piętno „osobności” nadaje mu jego twórca i dyrektor- Andrzej Dziuk , który od początku niezmienne kieruje się określonym systemem wartości, stanowiącym fundament postawy światopoglądowej. Jej wykładnią były najważniejsze przedstawienia w tym teatrze od Wielkiego teatru świata przez Sonatę b Witkacego do Barabasza Lagerkvista, które mieszczą się w szerokiej formule współczesnego teatru misteryjnego. Trzeba mieć odwagę, aby uprawiać taki teatr w postmodernistycznym świecie, w którym relatywizacji i degradacji ulegają wszystkie wartości”.

NAGRODY
REKLAMA