facebook instagram youtube

Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku

W roku 2017 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego obchodzi 40-lecie swojej działalności. Ostatnim akcentem trwających od marca obchodów jubileuszu jest Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 1-4 października w Zakopanem.Uroczystości rozpoczną się w niedzielę, 1 października w Atmie o godz. 17.00 spotkaniem wspomnieniowym z udziałem osób, które były obecne na zebraniu założycielskim 1.10. 1977 roku. Gospodarzem spotkania, podczas którego zobaczyć będzie można film TVP „Harnasiowa nuta” przypominający tę historyczną chwilę, będzie pierwszy kustosz Atmy i członek założyciel Towarzystwa, dr Maciej Pinkwart. Po spotkaniu, o godz. 20.00 w Kościele p.w. Św. Krzyża zabrzmi muzyka Karola Szymanowskiego w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Gabriela Chmury, jednego z najwybitniejszych dyrygentów polskich. Solistką wieczoru będzie Iwona Hossa - sopran.

Obrady konferencji przebiegać będą w dniach 2 - 4 października w Sali Konferencyjnej Hotelu Stamary. Hotel ten historycznie związany jest z postacią Karola Szymanowskiego.  W 1905 roku, niedługo po otwarciu Hotelu miał tu miejsce koncert, podczas którego kilka Preludiów fortepianowych, 23-letniego wówczas kompozytora, wykonał Apolinary Szeluto. Podczas swojego pierwszego powojennego pobytu w Zakopanem w sierpniu 1922 roku, Szymanowski mieszkał w Hotelu Stamary kilka dni, zanim nie przeniósł się do willi „Limba”.

Konferencja poświęcona jest twórczości, recepcji i znaczeniu Karola Szymanowskiego dla kultury, nie tylko muzycznej, Polski i świata ostatniego stulecia. Obrady będą miały wymiar interdyscyplinarny - obok muzykologów, o wpływie kompozytora na inne dziedziny sztuki mówić będą m.in. literaturoznawcy, teatrolodzy, znawcy folkloru. Udział potwierdziło 29 referentów z Polski i z zagranicy (USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Dania, Ukraina).

Wstęp na obrady Konferencji i wydarzenia towarzyszące jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku" odbywa się w ramach Roku Karola Szymanowskiego, Zakopane 2017.


Koncerty i wydarzenia towarzyszące:

1.10 – Spotkanie wspomnieniowe „40 lat działalności TMiKS Willa Atma godz. 17.00
1.10 – Inauguracja: Orkiestra Filharmonii Krakowskiej godz. 20.00

Kościół p.w. Św. Krzyża

Gabriel Chmura – dyrygent
Iwona Hossa - sopran

w programie: Karol Szymanowski

2.10 – Karol Szymanowski - „Harnasie” op.55 Teatr Witkacego godz. 19.00

transkrypcja na 2 fortepiany – Joanna Domańska / Andrzej Tatarski

Nuty góralskie i nowa muzyka góralska - Krzysztof Trebunia-Tutka i Trebunie-Tutki

3.10 - 135. Urodziny Karola Szymanowskiego Willa Atma godz. 19.00

Tort wariacyjny. Szymanowski „wprost” i „przetwarzany”
Koncert we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie

4.10 – Karol Szymanowski w Tatrach – koncert na wysokości 1959 m n.p.m godz.16.00

Kasprowy Wierch / budynek górnej stacji kolei,
Kwartet Śląski

w programie: Szymanowski, Górecki,

(w razie niepogody koncert zostanie przeniesiony do Galerii Wł. Hasiora / filia Muzeum Tatrzańskiego, godz. 19.00)


PROGRAM / PROGRAMME

2 października 2017 / Monday, October 2nd

9.40 – Otwarcie konferencji / Opening

Joanna Domańska, prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego / president of the Karol Szymanowski Music Society

10.00–11.30 Prowadzenie / Chair: Małgorzata Janicka-Słysz

Stephen Downes (Wielka Brytania): Longing to Belong: Nationalism and Sentimentalism in the Second Violin Concertos of Szymanowski and Bartók / Tęskniąc za przynależnością: Nacjonalizm i sentymentalizm w drugich koncertach skrzypcowych Szymanowskiego i Bartóka

Paul Cadrin (Kanada) Szymanowski’s two violin concertos: epiphanies of a mutating universe?/ Dwa koncerty skrzypcowe Szymanowskiego: epifanie zmieniającego się wszechświata?

Marcin Krajewski (Polska) Styl muzyczny jako system. Przypadek Szymanowskiego

11.30–12.00 – Przerwa / Coffee break

12.00–13.30 Prowadzenie / Chair: Iwona Lindstedt

Dymitr Polaczok (Ukraina) Rola muzyki wokalnej w ewolucji twórczej Karola Szymanowskiego (pogląd ukraiński)

Agnieszka Chwiłek (Polska) Sonata op. 9 jako punkt wyjścia do eksperymentów formalnych Karola Szymanowskiego

William Hughes (Australia) Pianism through an orchestral prism: the case of two middle-period song-cycles in late-period orchestrations / Pianistyka poprzez pryzmat orkiestry: przypadek dwóch cykli pieśni okresu środkowego w ich późniejszych orkiestracjach

13.30–14.00 – Przerwa / Coffee break

14.00–16.00Prowadzenie / Chair: Jolanta Guzy-Pasiak

Beata Bolesławska-Lewandowska (Polska) Między uwielbieniem a krytyką – Karol Szymanowski w oczach kompozytorów polskich „pokolenia 1910”

Elżbieta Jasińska-Jędrosz (Polska) Analogie między twórczością Karola Szymanowskiego a twórczością Tadeusza Bairda

Małgorzata Janicka-Słysz (Polska) Kategoria „żalu” w muzyce Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego

Marcin Trzęsiok (Polska) „Beauty Radiated in Eternity”. Eugeniusza Knapika mimowolna rozmowa z Szymanowskim3 października 2017 / Tuesday, October 3rd

10.00–11.30 Prowadzenie / Chair: Agnieszka Chwiłek

Tomasz Baranowski (Polska) Szymanowskiego portret poetycki. Postać i dzieło kompozytora w poezji polskiej XX wieku

Danuta Gwizdalanka (Polska) Literackie portrety Karola Szymanwoskiego

Iwona Sowińska (Polska) Szymanowski i kino

11.30–12.00 – Przerwa / Coffee break

12.00–14.00 Prowadzenie / Chair: Małgorzata Gamrat

Edward Boniecki (Polska) Karol Szymanowski w Zakopanem powraca do natury

Radosław Romaniuk (Polska) Karol Szymanowski jako bohater utworów Jarosława Iwaszkiewicza

Anna Tenczyńska (Polska) „Jeszcze kiedyś w Tymoszówce...”. Iwaszkiewicz słucha Szymanowskiego

Alicja Matracka-Kościelny (Polska) Anna Iwaszkiewiczowa - Karol Szymanowski

14.00–14.30 – Przerwa / Coffee break

14.30–16.30 Prowadzenie / Chair: Marcin Trzęsiok

Anatolij Kałenyczenko (Ukraina) Karol Szymanowski a secesja

Ewa Maria Jensen (Dania) Karol Szymanowski: „Krol Roger” jako przykład scenicznej modyfikacji rytuału religijnego

Małgorzata Komorowska (Polska) Z problematyki wykonawczej Karola Szymanowskiego: odtwórcy Rogera – od Eugeniusza Mossakowskiego do Mariusza Kwietnia

Iryna Sikorska (Ukraina) „Król Roger” Karola Szymanowskiego a współczesne mu tendencje w ukraińskiej twórczości operowej


4 października 2017 / Wednesday, October 4th

9.00–11.00Prowadzenie / Chair: Tomasz Baranowski

Jolanta Guzy-Pasiak (Polska) Koncepcje sztuki ponadnarodowej w estetyce Karola Szymanowskiego i Ludomira Michała Rogowskiego

Małgorzata Gamrat (Polska) Karol Szymanowski w refleksji Aleksandra Tansmana

Grzegorz Piotrowski (Polska) La lumiere. Helene Casella – francuska przyjaciółka Karola Szymanowskiego

Małgorzata Zawadzka (Polska) O Szymanowskim z troską. Listy Jarosława Iwaszkiewicza i Hélène Kahn-Caselli

11.00–11.30 Przerwa / Coffee break

11.30–13.30 Prowadzenie/ Chair: Beata Bolesławska-Lewandowska

Cindy Bylander (Stany Zjednoczone) Listening to Szymanowski: Rhetoric Versus Performance 1945–1955/ Słuchając Szymanowskiego: retoryka a wykonania, 1945–1955

Aleksander Polaczok (Ukraina) Muzyka Karola Szymanowskiego w jego małej ojczyźnie (Tymoszówka, Kamionka, Kropywnycky) w latach 1962–2017

Tomasz Nowak (Polska) Karol Szymanowski a muzycy ludowi i badacze folkloru muzycznego

Mariola Kokowska (Polska) „Słopiewnie” i „Pieśni kurpiowskie” – związki między słowem, emocjami i muzyką

13.30 Dyskusja końcowa / Closing discussion


Komitet programowy:

Beata Bolesławska-Lewandowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Magdalena Borowiec, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Agnieszka Chwiłek, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Iwona Lindstedt, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
NAGRODY
REKLAMA