facebook instagram youtube

PAMIĘĆ JEST SILNIEJSZA OD ŚMIERCI - MEMORANDUM

PAMIĘĆ JEST SILNIEJSZA OD ŚMIERCI - MEMORANDUM

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek

/C. K. Norwid/


Współczesny czas, rok 2018 jest niezwykle ważny. Od wielu lat, po zakłamanych, mrocznych latach PRL-u próbujemy zbudować nowe, sprawne państwo – z mądrą władzą ustawodawczą, gospodarnym rządem, roztropną władzą sądowniczą, silną armią i lojalną służbą dyplomatyczną. Ten rok skłaniado refleksji nad naszą historią ubiegłego wieku i obliguje nas wszystkich Polaków do obywatelskiej postawy w duchu patriotyzmu.
Równo 100 lat temu przemogliśmy stan wielu lat niewoli - czas zaborów, pokazaliśmy światu jak zwyciężać umiemy, wybiliśmy się na niepodległość i ogłosiliśmy 11 listopada 1918 roku, że mamy własne państwo –Rzeczpospolitą Polską. Uroczysta celebracja rocznic naszych dziejów, przypominanie narodowych wydarzeń i narodowych bohaterów – Hallera, Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego jest społecznie pożądane i moralnie nakazane.Te narody, które nie pamiętają o swojej przeszłości, nie mają prawa do przyszłości – wołał do nas wielki Polak – Jan Paweł II. Takie wypełnianie testamentu przodków buduje więzi pokoleniowe, łączy różne, czasem zwaśnione grupy i środowiska, wreszcie jednoczy i hartuje cały naród.

W dzisiejszym, globalnym świecie „obumiera” państwo w klasycznym rozumieniu i dlatego właśnie wspólnota narodowa daje szansę przetrwania i działania na rzecz tegoż państwa. Dzisiaj nie bójmy się afirmować postawy propaństwowej, nie wstydźmy się postawy patriotycznej. Teraz, tak jak sto lat temu, walczymy o narodowe istnienie, bo wolność nie jest dana, tylko zadana –przypominał wielokrotnie Jan Paweł II.

Obchodzona w tym roku 100. rocznica odzyskania niepodległości Polski skłania nas do wielu refleksji – a to, że część narodu nadal „tkwi” w mentalności postkolonialnej, a to, że ciągle jesteśmy gorsi od innych narodów, a to, że brak nam prawdziwych elit. Ale zauważyć też można, że najmłodsze pokolenia Polaków „budzą” w sobie ducha narodowego, wierzą w dobro wspólne, cenią odwagę i prawdę historyczną. Wspierajmy nasza młodzież w wyborze tych właśnie wartości.

W myśl naszej pokoleniowej powinności względem przodków przygotowaliśmy społeczne obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Latem był cykl koncertów w zakopiańskich kościołach, od sierpnia do listopada można obejrzeć w Zakopanem (dolny kościół na Olczy) wystawę historyczno - militarną Od żołnierza do generała, a w dniach 12-13 października b. r. odbędzie się konferencja naukowa w parafii p. w. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik oraz u sióstr i braci albertynów na Kalatówkach, którą organizuje stowarzyszenie Tatrzańskiego Klubu Niezależnych wspólnie z Kołem Grodzkim Stronnictwa Narodowego w Zakopanem i Związkiem Polskiego Spisza. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy mieszkańców Zakopanego, Podhala i gości do uczestnictwa w tych wydarzeniach.

Adam Kitkowski – wiceprezes TKN

Kazimierz Murasiewicz – prezes Koła Grodzkiego SN

Jan Budz – prezes ZPS

NAGRODY
REKLAMA