facebook instagram youtube

Pomnik Grunwaldzki

Plac Niepodległości

Pomnik projektu Wojciecha Brzegi, nazywany często pomnikiem Jagiełły, został odsłonięty 19 sierpnia 1911 r. na dzisiejszym Placu Niepodległości (dawniejszym rynku).
Roboty kamieniarskie wykonał Jan Stopka - Czajka z synem Józefem, natomiast figury z brązu odlała krakowska firma Franciszka Kopeczyńskiego.

1925 r. anonimowy fundator ułożył u jego stóp kamienną płytę z napisem "Nieznanemu żołnierzowi". W 1941 r. hitlerowcy kazali rozebrać i zniszczyć pomnik. Dzięki Stanisławowi Kwaśnemu, który podczas rozbiórki ukrył elementy pomnika, w 1948 r. został on odbudowany i postawiony w Parku Miejskim, gdyż na jego dawnym miejscu postawiony był pomnik żołnierzy radzieckich. W 2012 r. pomnik wrócił na Plac Niepodległości.

NAGRODY
REKLAMA