facebook instagram youtube

Pomnik hr Władysława Zamoyskiego

skrzyżowanie ul. Krupówki i Alei 3go Maja

Pomnik postawiono w roku 2003.

Autor: Michał Gąsienca-Szostak (zakopiański rzeźbiarz)

Władysław Zamoyski (1853-1924), urodzony i wychowany w Wielkopolsce, wykształcony we Francji, w 1889 r. kupił na licytacji spore tereny w Tatrach i na Podhalu. W Zakopanem czynnie uczestniczył w działalności miejscowych organizacji, wspierał także finansowo liczne działania społeczne. Doprowadził do uruchomienia linii kolejowej Chabówka - Zakopane (1899), przyczynił się znacznie do wygrania sporu z Węgrami o Morskie Oko (1902). Był działaczem i członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego. W 1901 r. (wespół ze Stanisławem Witkiewiczem) otrzymał pierwsze honorowe obywatelstwo Zakopanego. W 1923 r. stworzył fundację "Zakłady Kórnickie" (działała w latach 1924-53), poprzez którą cały swój majątek przekazał narodowi polskiemu. Pochowany w majątku rodowym w Kórniku pod Poznaniem.

NAGRODY
REKLAMA