Partnerzy

TOPR

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Organizacja Pożytku Publicznego.
Stowarzyszenie powołane w 1909 r. zajmujące się ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr. TOPR zajmuje się również organizacją kursów lawinowych oraz szkoleniem nowych ratowników górskich.

Główna siedziba TOPR znajduje się w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego 63A,
tel. +48 18 20 147 31. Tel. Alarmowy: +48 601 100 300, +48 18 20 63 444  

www.topr.pl

KLASTER LIPTOV

Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego, organizacja non-profit mieszcząca się w północnej Słowacji, w regionie Żylińskim, działająca na terenie Liptowa. Stowarzyszenie działa od 2008 r. Pierwszy projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej pomiędzy stowarzyszeniem Klaster Liptów a Zakopanem powstał w 2008 r. w ramach rozwoju marek ziem górskich.

www.visitliptov.sk/pl

EUROREGION TATRY

Transgraniczny Związek Euroregionu „Tatry”, którego ideą jest zbliżenie i
pogłębienie współpracy między Polską a Słowacją. Zrzesza w swoich granicach po stronie słowackiej: miasta i wsie należące do powiatów Dolny Kubin, Liptowski Mikulasz, Poprad, Stara Lubowla i Spiska Stara Wieś, a po stronie polskiej gminy wchodzące w skład byłego powiatu nowotarskiego, leżące na Orawie, Podhalu, Spiszu i w Pieninach. Organizacja pośredniczy w pozyskiwani Funduszy Europejskich. 

www.euroregion-tatry.pl

TIG

Tatrzańska Izba Gospodarcza jest dobrowolną samorządową organizacją osób prawnych,
fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

www.tig.zakopane.pl

TARPiK

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury. Samodzielny wydział kultury Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocyjnej i rekreacyjnej, promocja produktu regionalnego i kulturowego Podhala zarówno w granicach, jak i poza granicami powiatu tatrzańskiego.

www.tatry.pl

TZN

Tatrzański Związek Narciarski, zrzeszony w Polskim Związku Narciarskim, założony w 1919
roku. Zajmuje się organizacją zimowych imprez sportowych takich jak: Puchar Świata w Skokach Narciarskich, Biegi narciarskie, Zawody narciarskie – kombinacja norweska oraz narciarstwo alpejskie.

www.tzn.com.pl

MSIT

Małopolski System Informacji Turystycznej to nowoczesny system informacji turystycznej zintegrowany w warstwie analogowej i cyfrowej, realizowany w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. System służy indywidualnym turystom, organizatorom wypoczynku – touroperatorom, innym organizacjom zajmującym się organizacją czasu wolnego, animatorom życia turystycznego i kulturalnego, a także mieszkańcom Województwa Małopolskiego.  

www.visitmalopolska.pl

EURO TAXI to firma świadcząca usługi transportowe w Zakopanem, jak również w całej Polsce. Nasze samochody mogą pomieścić 4, 6, 8, 15 i 20 pasażerów. Wszystkie posiadają klimatyzacje. Dysponujemy darmowymi mapami turystycznymi miasta oraz informacjami o jego atrakcjach turystycznych.

www.eurozakopane.eu

Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego to jedno z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce. Posiada 10 filii (muzea i galerie), z czego 6 usytuowanych jest w Zakopanem, pozostałe w Chochołowie, Łopusznej, Czarnej Górze, Jurgowie.

www.muzeumtatrzanskie.pl

NAGRODY
REKLAMA