Informacja Turystyczna

Biuro Promocji Zakopanego, w ramach swojej działalność prowadzi trzy punkty Informacji Turystycznej.

Punkt przy ulicy Kościeliskiej został włączony do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jest to nowoczesny system zintegrowanych w warstwie analogowej i cyfrowej 34 jednostek Informacji Turystycznej, realizowany w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Centrum Informacji Turystycznej

ul. Kościuszki 17
34-500 Zakopane
tel. +48 18 20 12 211, fax. +48 18 20 66 051
e-mail: info@promocja.zakopane.pl

Małopolski System Informacji Turystycznej

ul. Kościeliska 7
34-500 Zakopane
tel. +48 18 20 12 004, fax. +48 18 20 11 564
e-mail: it.zakopane@msit.malopolska.pl
www.visitmalopolska.pl

Informacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego k/42
34-500 Zakopane
tel. +48 18 200 03 08
e-mail: it@promocja.zakopane.pl

NAGRODY
REKLAMA